Aktuální informace o provozu služeb Armády spásy v souvislosti se šířením koronaviru

Aktualizováno 27.3. 2020

Sociální služby:

Noclehárny pro lidi bez domova
Budeme se snažit umožnit uživatelům služeb zůstat v zařízení i přes den. Snahou tohoto opatření je eliminace pohybu klientů ze služby ven a zase zpátky a tím i zamezení šíření případné nákazy.

Nízkoprahová denní centra pro lidi bez domova
V rámci provozu nízkoprahových denních center jsme učinili speciální hygienická opatření a zkrátili dobu pobytu jednotlivých uživatelů na čas, který je nezbytný pro poskytnutí základní služby – poradenství apod.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Na základě mimořádných opatření nařízených Vládou ČR bude s platností od 18.3. pozastavena činnost Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, a to do odvolání. Uživatelé služby mají možnost využít konzultací sociálních pracovníků telefonicky či emailem.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
Na základě mimořádných opatření nařízených Vládou ČR bude s platností od 18.3. pozastavena činnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny, a to do odvolání. Uživatelé služby mají možnost využít konzultací sociálních pracovníků telefonicky či emailem.

Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem – Přístav je zrušena možnost návštěv, ostatní služby jsou v běžném provozu, ale sledují doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Ostatní pobytové služby
V rámci provozu ostatních pobytových služeb jsme učinili speciální hygienická opatření a připravujeme se i na možnost vyčlenění části kapacity pro karanténní klienty.

Všechny pobočky pracují na přípravě krizového plánu v případě snížení počtu pracovníků.
Všem pracovníkům, kteří obětavě slouží těm nejpotřebnějším v naší zemi, děkujeme a vyprošujeme hodně síly a Božího požehnání.

Bohoslužby v Armádě spásy:

V souladu s vládními nařízeními jsme se rozhodli pozastavit církevní aktivity také během týdne, a to nejméně do 29. března. Důstojníci a pastoři – pokud je to možné – vám jsou samozřejmě k dispozici pro osobní modlitby, rozhovory a individuální setkání.
Armáda spásy bude organizovat nedělní online přenosy bohoslužeb. Jakmile budeme znát podrobnosti, dáme vám vědět.
Modleme se, aby v této kritické době našli lidé cestu nejen jeden k druhému, ale také k Bohu. Bůh vám žehnej.

Charitativní obchody ReShare Store:

Dle nařízení vlády ČR s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. jsou prodejny ReShare zavřeny.
Reshare Collecting Ostrava v současné době pokračuje ve svozu kontejnerů. Řidiče jsou proškoleni jak používat ochranné pomůcky.
Reshare Collecting Praha do odvolání zastavila odvoz darů z domácností a firem. Kontejnery vybíráme dle potřeby.

Vše budeme nadále sledovat a postupně budeme reagovat dle situace a nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Více informací na:

Jak pomoci:

Ke stažení: