NCDM Dživipen – Körnerova

NCDM Dživipen – Körnerova

Poslání

Pomáháme dětem a mladým lidem ve věku 6 až 18 let, kteří se pohybují v Brně (především v městské části Brno-střed a Brno-sever) s řešením různých témat, potíží či trápení, které jsou pro ně aktuální. Nabízíme možnost smysluplného a efektivního trávení volného času skrze různorodé programy. Sloužíme jako určitá forma prevence uživatelů před nežádoucími společenskými jevy, které jsou součástí jejich každodenního života. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina

Cílovou skupinu NZDM Dživipen tvoří děti a mládež od 6 do 14 let včetně pro ambulantní formu služby a 6 – 18 let pro terénní formu, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

Cíle

Oblasti, se kterými pomáháme

Zásady

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Kdy je možné kontaktovat pracovníky

Pondělí: 9:00 – 17:00

Úterý: 9:00 – 17:00

Středa: 9:00 – 17:00

Čtvrtek: 8:00 – 16:00

Pátek: 8:00 – 16:00

Provozní doba ambulantní formy

Pondělí: 12:00 – 14:30 děti, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou

do školy/individuální schůzky, 15:00 – 17:00 mládež

Úterý: 14:00-17:00 – terén

Středa: 12:00 – 14:30 děti, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou

do školy/individuální schůzky, 15:00 – 17:00 mládež

Čtvrtek: 12:00 – 14:30 děti, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou

do školy/individuální schůzky, 15:00 – 16:00 mládež

Pátek: 12:00 – 16:00 individuální schůzky

Provozní doba terénní formy

Úterý: 14:00 – 17:00

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Körnerova 1
Brno 602 00

Tel.: 773 770 238

E-mail: kckornerova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální informace o NCDM naleznete na:

    Facebooku

  Instagramu

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
M: +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Klára Šivicová, Dis.
Vedoucí přímé práce
M: +420 773 770 232
E: klara.sivicova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erb2

  PF MU   diakonie  siemens  

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova