NCDM Körnerova – „Dživipen“

NCDM Körnerova - "Dživipen"

POSLÁNÍ

Pomáháme s řešením problémů, potíží či trápení, a to prostřednictvím pomoci s přípravou do školy, prostřednictvím různých aktivit a workshopů nebo jen popovídáním si. To co se u nás děti a mládež naučí, budou používat v každodenním životě. V případě potřeby je tu možnost domluvit si schůzku jen s pracovníkem.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti ve věku 6 – 11 let a mládež ve věku 11 – 14 let, které:

 • mají nějaké potíže, trápení či potřebují s něčím poradit
 • chtějí poznat nové lidi
 • chtějí být někde, kde je vyslechnou, budou respektovat a nebudou soudit

 

CÍLE NCDM

S čím konkrétně můžeme pomoci nebo poradit:

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Základní informace
 • Práva a povinnosti každého člověka
  • Co můžeme chtít ve svém životě, na co máme právo?
  • Jak můžeme chránit svoje práva?
  • Máme i nějaké povinnosti?
  • Vlastní bezpečnost
 • Možnost poradit se
  • Kde všude se dají hledat informace a rady?

Oblast hygieny a zdraví

 • Zdraví a bezpečí
  • Zdravotní péče – kontakt s doktorem
  • Nesou drogy a alkohol nějaká rizika?
  • Informujeme důsledku rizikového způsobu života.
 • Osobnostní kompetence – Proč všichni říkají, abychom si myli ruce a čistili zuby? Je to opravdu tak nutné? Motivujeme k dodržování hygienických návyků.

Oblast vztahů

 • Kontakt se společenským prostředím
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb – to jsou vztahy s kamarády a dalšími lidmi
 • Rodina a její uspořádání
  • Funkční vztahy s rodinou
 • Prevence kriminality – Ne vše, co vidíme kolem sebe je dobré aneb základní pravidla společenského styku – krádež, ničení věcí, bití lidí

Oblast volného času

 • Bezpečný prostor – poskytneme prostor a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Podporujeme při realizaci vlastních nápadů a přání
 • Nabízíme aktivity, které můžou něco naučit jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Pomůžeme s hledáním dalších kroužků a služeb
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce)

Oblast hodnot aneb co je v životě důležité

 • Vzdělávání
  • Docházka a školní povinnosti
  • Pomoc při řešení školních problémů
  • Pomoc při přípravě do školy
 • Zaměstnání
  • Bavíme se o tom, proč je důležité mít zaměstnání
 • Bydlení a vedení domácnosti
  • Práce v domácnosti
  • Bavíme se o významu vlastního bydlení a zázemí

Nestandartní a zátěžové situace v životě

 • Nabídka prostoru pro svěření se a rozhovory s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit
 • Zvládání vývojových stádií v životě člověka

 

ZÁSADY NCDM
Práce v nízkoprahovém centru je v souladu se Základní listinou lidských práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem zaměstnance Armády spásy.

 • anonymita – nepotřebujeme znát příjmení ani přesné bydliště, stačí nám jen přezdívka či jméno
 • bezplatnost – službu je možné využívat zadarmo, nebudeme po nikom chtít žádné peníze
 • mlčenlivost – vše co nám někdo řekne, zůstane jen mezi pracovníkem a dotyčným, pokud nepůjde o trestný čin
 • individuální přístup – vycházíme vstříc potřebám, respektujeme přání a potřeby..
 • dobrovolnost – děti a mládež mají právo si vybrat, co chtějí na klubu dělat, a můžou přijít a odejít, kdy chtějí.
 • profesionální přístup zaměstnanců – všichni zaměstnanci splňují potřebné vzdělání a i nadále se vzdělávají v sociální práci.
 • srozumitelná komunikace – rádi vysvětlíme vše, čemu někdo nebudete rozumět, a na všechny otázky odpovíme
 • aktivní týmová spolupráce – všichni pracovníci táhnou za jeden provaz a společně se snaží dosáhnout společného cíle
 • rovný přístup a respekt k člověku – ke všem na klubu přistupujeme stejně, podle stejného metru a pravidel bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, věk, vyznání, životní styl, názory, vzhled apod.
 • místní a časová dostupnost – náš klub je kousek od zastávky tramvaje Körnerova a je otevřen 5 dní v týdnu v časech vyhovujících našim uživatelům.
 • návaznost na další služby – poskytujeme základní sociální poradenství a vyhledáváme další instituce a organizace, které mohou řešit zakázku, pokud je mimo naše kompetence. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi.
 • křesťanské principy – vnímáme, že každý člověk má ve svém základu dobro. S úctou a pochopením přijímáme každou lidskou bytost. Věříme, že každý člověk má svoji důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se v každém člověku hledat a posilovat jeho dobré vlastnosti, kterými byl obdarován, a tím podpořit jeho lepší budoucnost.
 • zásady bezpečného prostředí našeho centra – děti a mládež se nemusí bát se nám s čímkoliv svěřit a popovídat si s námi.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

 

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 – 17:00

úterý 7:30 – 16:00

středa 8:30 – 17:00

čtvrtek 7:30 – 16:00

pátek 7:30 – 16:00

 

Facebook: pondělí až pátek 8:30 – 12:00

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

Zimní režim (září – červen)

pondělí 12:00 – 14:00 dětský klub, 14:00 – 15:00 pomoc s přípravou do školy, 15:00 – 17:00 klub pro mládež

úterý 12:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou do školy, 15:00 – 16:00 klub pro mládež

středa 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 17:00 klub pro mládež

čtvrtek 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 16:00 pomoc s přípravou do školy

pátek 12:00 – 13:00 pomoc s přípravou do školy, 13:00 – 15:00 hodnocení IP

 

Letní režim (červenec – srpen)

pondělí 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 17:00 klub pro mládež

úterý 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 16:00 klub pro mládež

středa 12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 17:00 klub pro mládež

čtvrtek 12:00 – 16:00 dětský klub

pátek 12:00 – 13:00 pomoc s přípravou do školy, 13:00 – 15:00 hodnocení IP

 

KONTAKTY:

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Körnerova 1
Brno 602 00

Tel.: 773 770 238

E-mail: kckornerova_brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NZDM na Facebooku.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
vedoucí sociální služby
T +420 737 215 425
E: ivana_kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: kcstankova_brno@armadaspasy.cz

 

KE STAŽENÍ:

 

Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVJM krajbrno    erb2

  PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka  mise naděje  umenim proti zdi  

 

Zpět na CSS Staňkova