Oblastní ředitelství MSK Koordinace pomoci v době epidemie

Oblastní ředitelství MSK Koordinace pomoci v době epidemie

Tisková zpráva 23. 3. 2020

Zpráva pro ČTK Ostrava, pátek 20. 3. 2020

Armáda spásy v našem regionu má za sebou extrémně náročný týden. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, abychom pomohli lidem bez domova, kteří se v současné době těžko orientují, nemají možnost „zůstat doma“, nemají dezinfekci ani roušky. V Ostravě se v současné době starají denně o 350 osob bez domova. Nemají teď personální kapacitu pro práci v terénu, ale spolupracují s Městskou policií, aby bezdomovci venku dostali roušky a v akutním případě i pomoc. V Krnově jsme začali roznášet balíčky pro lidi bez domova, a plánujeme je vydávat i v Ostravě.

Prosíme veřejnost o pomoc s těmito balíčky. Měly by obsahovat roušku, šátek, čisté oblečení, základní potravinovou pomoc. Hotové balíčky lze donést na naše středisko Adelante v Ostravě Mariánských Horách, U Nových válcoven 9. Budeme vděční také za jednotlivé komponenty do balíčků i pomoc s balením. K balíčku přiložíme také náš informační leták.

Za veškerou podporu velmi děkujeme!

Kontaktní osoba: Alena Válková, M: 777 497 004

——————————–

Vyjádření oblastního ředitele k současné situaci, 17. 3. 2020

V Armádě spásy v MS – kraji děláme vše pro to, abychom i v této těžké době pomáhali lidem bez domova. Zajištění provozu našich středisek vyžaduje značnou flexibilitu, sílu i odvahu. Naše služby lidem bez domova nyní fungují s omezeným počtem zaměstnanců – azylové domy, noclehárny, denní centra, domovy pro seniory, terénní programy i ordinace. Služby pro seniory (SAS), rodiny (SASRD) a pro děti (NZDM) jsou zavřeny, ale fungují v jiné formě. O změnách informujeme.

Všude zpřísňujeme hygienická opatření. Ale jsme v těžké situaci, protože nemáme respirátory, ochranné roušky v malém množství a desinfekce dochází. Myslíme také na to, abychom měli dostatek trvanlivých potravin například pro naše klienty. Toto vše sháníme a velmi vítáme pomoc spoluobčanů! Budeme vděčni i za pomoc dobrovolníků. Za veškerou již projevenou ochotu pomoci  MOC DĚKUJEME!

Jako křesťané se také modlíme  za Boží ochranu a milost pro naši zemi a věříme v ni.

Tomáš Surovka

Koordinace pomoci: Lenka Maděrová, M: 777 497 003 a Alena Válková, M: 777 497 004

Jak můžete pomoci

——————————

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji – struktura sociálních služeb leták

Adresa:

Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

č.ú.: 274487194/0300

Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel

T: +420 777 497 001
E: tomas_surovka@armadaspasy.cz

Ing. Hana Buříková, oblastní ekonom

T: +420 777 497 008
E: hana_burikova@armadaspasy.cz

Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser, kontaktní osoba pro dobrovolníky

T: +420 777 497 003
E: lenka_maderova@armadaspasy.cz

Bc. Alena Válková, oblastní manažer komunikace

T: 777 497 004
E: alena_valkova@armadaspasy.cz

Bc. Pavlína Vopeláková, oblastní metodička

T: 777 497 005
E: pavlina_vopelakova@armadaspasy.cz

Bc. Monika Kolondrová, oblastní metodička

T: 777 497 006
E: monika.kolondrova@armadaspasy.cz

Ing. Petra Vejmolová, oblastní metodička

T: 777 497 002
E: petra_vejmolova@armadaspasy.cz

Ing. Petr Dostál,  účetní

T: 777 497 009
E: petr.dostal@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Ostrava