Oblastní ředitelství MSK

Oblastní ředitelství MSK

Adresa:

Oblastní ředitelství Armády spásy v Moravskoslezském kraji

Palackého 741/25, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

č.ú.: 274487194/0300


Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

     


Armáda spásy v Moravskoslezském kraji – leták 2023

Vánoční zpravodaj 2023

Tiskové zprávy:

Dům pod Svahem pomáhá alkoholikům v abstinenci už 15 let pdf

Armáda spásy pomohla v zimě v regionu více než 2500 lidem bez domova, roste počet žen – 3/2024 – pdf

Projekt Nocleženka již po osmé a další formy pomoc lidem bez domova v zimě v MS-kraji 11/ 2023 – pdf

Dny proti chudobě – Bezdomovectví a duševní zdraví – 10/2023 – pdf

Armáda spásy se během prázdnin věnuje dětem, které znají léto jen z ulice -8/2023 – pdf

Armáda spásy v Ostravě pomohla v zimě více než 1600 lidem bez domova, je to o 400 více než loni 4/2023  – WORD   PDF

 

Noviny Armády spásy Ostrava k 30 letům činnosti

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji – struktura sociálních služeb leták

Prezentační video pro Kariérní festival Ostravské univerzity 4/2021

 

Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel

 

T: +420 777 497 001
E: tomas.surovka@armadaspasy.cz

Bc. Alena Válková, oblastní manažer komunikace

 

T: 777 497 004
E: alena.valkova@armadaspasy.cz

Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser, kontaktní osoba pro dobrovolníky

 

T: +420 777 497 003
E: lenka.maderova@armadaspasy.cz

Ing. Bc. Hana Buříková, oblastní ekonom

 

T: +420 777 497 008
E: hana.burikova@armadaspasy.cz

Bc. Pavlína Vopeláková, oblastní metodička

 

T: 777 497 005
E: pavlina.vopelakova@armadaspasy.cz

Mgr. Monika Kolondrová, oblastní metodička

 

T: 777 497 006
E: monika.kolondrova@armadaspasy.cz

Ing. Petra Vejmolová, oblastní metodička

 

T: 777 497 002
E: petra.vejmolova@armadaspasy.cz

Ivana Václavíková, oblastní účetní

 

T: 777 497 009
E: ivana.vaclavikova@armadaspasy.cz

 

Zpět na pobočku Ostrava