Konference – archiv

10. Národní konference Armády spásy na téma Milostivé léto, a co dál

Datum: 31. 5. 2023
Místo: Brno

Předluženost se týká velkého počtu lidí kolem nás, zasahuje jednotlivce, rodiny, i celou společnost. Jaké jsou důsledky? Jak pomoct osobám bez domova, a osobám ohroženým ztrátou bydlení? Existuje cesta ven?


Program:

Moderátoři:
Mgr. Ilona Bužková – manažerka FR, PR a projektů, Armáda spásy
Bc. David Jersák – oblastní ředitel sociálních služeb Střední Morava, Armáda spásy

9:00 – 9:30 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb, Armáda spásy
JUDr. Markéta Vaňková – primátorka města Brna
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR

9:30 – 10:15 Blok 1
MOTIVACE K TVORBĚ ZÁKONA O MILOSTIVÉM LÉTU
Mgr. Marek Výborný – poslanec parlamentu České republiky

10:15 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:00 Blok 2
CHUDOBA, ZADLUŽENÍ, CESTA VEN
Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, Ph.D. – sociolog a zakladatel PAQ Research

RIZIKA NEŘEŠENÝCH DLUHŮ A CHUDOBY PRO CELOU SPOLEČNOST
Daniel Hůle – vedoucí programu Dluhové poradenství, Člověk v tísni

12:00 – 13:00 přestávka

13:00 – 15:00 Blok 3
ŘEŠENÍ DLUHŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ARMÁDY SPÁSY
Mgr. Kateřina Krejčí – advokátka

OMBUDSMAN A OCHRANA PRÁV DLUŽNÍKŮ
Mgr. Ing. Radka Malinová – právnička odboru justice, migrace a financí, Kancelář veřejného ochránce práv

ZKUŠENOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ARMÁDY SPÁSY S ŘEŠENÍM DLUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM INSTITUTU MILOSTIVÉHO LÉTA
VYUŽITÍ MILOSTIVÉHO LÉTA V ARMÁDĚ SPÁSY (VÝSLEDKY VÝZKUMU)
PhDr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. – analytik, Armáda spásy

ZÁVĚREČNÉ SLOVO NÁRODNÍHO VELITELE ARMÁDY SPÁSY
mjr. Richard Wilfred Erick De Vree


Prezentace z konference:


Záštitu nad konferencí převzal ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka a primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.


Ke stažení:


9. Národní konference Armády spásy na téma Člověk bez domova pacientem

Datum: 25. 5. 2022
Místo: Rezidence primátora hl. m. Prahy, Ústřední knihovna Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Další informace:

Medailonky řečníků:


Fotogalerie:


8. Národní konference Armády spásy na téma Lidé bez domova s psychiatrickým onemocněním

Datum: středa 26. května 2021
Místo: ON-LINE


Řečníci:

 • MUDr. Michal Raszka, Ph.D., psychoterapeut, psychiatr,
 • RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D., datový analytik Armády spásy,
 • PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., psycholog, lektor a odborný asistent,
 • Mgr. Magdaléna Králová, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
 • Václav Fiala, DiS., Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-Kunčičky,
 • Antonín Plachý, Armáda spásy, Oddělení rozvoje a kvality,
 • MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.

Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Dipl – Pol. Jana Maláčová, MSc.


Účast je bezplatná!

Přihlásit se můžete: zde


Program konference:

Moderátoři: Bc. Tomáš Surovka – ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji, Bc. Alena Válková – oblastní manažer komunikace Armády spásy

9:00 – 9:10 Zahájení a úvodní slovo – Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy, Dipl – Pol. Jana Maláčová, MSc. – ministryně práce a sociálních věcí, Mgr. Ivo Slavotínek – náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální věci a záležitosti seniorů
Jiří Navrátil, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

9:10 – 9:50 DEMENCE Z POHLEDU PSYCHIATRA – MUDr. Michal Raszka, Ph.D. – psychoterapeut, psychiatr

9:50 – 10:10 SEZNÁMENÍ S DOMOVEM PŘÍSTAV – Václav Fiala, DiS. – Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-Kunčičky

10:10 – 10:25 přestávka

10:25 – 11:05 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY – CO TO JE A V ČEM JSOU UŽITEČNÉ – MUDr. Michal Raszka, Ph.D. – psychoterapeut, psychiatr

1:05 – 11:45 MOŽNOSTI A VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V OBLASTI POTŘEB UŽIVATELŮ V PŘÍSTAVECH ARMÁDY SPÁSY – RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D. – datový analytik Armády spásy 

11:45 – 12:45 přestávka

12:45 – 13:25 HLEDÁNÍ VHODNÉHO PŘÍSTUPU – PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. – psycholog, lektor a odborný asistent

13:25 – 13:45 VÝSTUPY ZE SPECIÁLNÍCH AUDITŮ ZAMĚŘENÝCH NA DZR – Antonín Plachý, Armáda spásy, Oddělení rozvoje a kvality

13:45 – 14:00 přestávka

14:00 – 14:30 PŘEDSTAVENÍ DOMOVA SLUNOVRAT – Mgr. Magdaléna Králová, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz

14:30 – 14:50 JE BEZDOMOVECTVÍ DIAGNÓZA? – MUDr. Andrea Pekárková – terénní lékařka Armády spásy

14:50 – 15:00 zakončení – Frank Gjeruldsen, pplk., národní velitel 

Změna programu vyhrazena.


Ke stažení:

 

 

 

 


7. Národní konference Armády spásy na téma Osamělost lidí bez domova

Datum: úterý 24. listopadu 2020

Místo: ON-LINE

Moderátoři konference: Bc. Tomáš Surovka – ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji, Bc. Alena Válková – oblastní manažer komunikace Armády spásy

Program:

9:00 – 9:20 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy

Dip. – Pol. Jana Maláčová, MSc. – ministryně práce a sociálních věcí
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora statutárního města Ostravy
Jiří Navrátil, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

9:20 – 10:20 Dopady osamocení na jedince
Mgr. Dalibor Špok, Ph.D. – psycholog a publicista

10:20 – 10:50 Práce s uživatelem, který žil na ulici
Arnošt Drozd – vedoucí přímé práce, Armáda spásy Praha

10:50 – 11:05 Přestávka

11:05 – 11:50 Prezentace terénního výzkumu osamělosti lidí bez domova
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
Josefína Schneiderová, DiS. – vedoucí přímé práce, Armády spásy Praha

11:50 – 12:30 Osamělost lidí bez domova jako vstupní brána pro jejich zneužívání
Ineke van Buren – národní odborník na pomoc obětem prostituce a obchodování s lidmi,  Armáda spásy Holandsko

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:05 Co děláme v našich službách pro prevenci osamocení našich klientů
Mgr. Jana Petričková – vedoucí přímé práce, Armáda spásy Ostrava
Bc. Lucie Návratová – sociální pracovnice v terénu, Armáda spásy Ostrava

14:05 – 14:45  Vztah jako klíč k prolomení kruhu bezdomovectví
MUDr. Andrea Pekárková – terénní lékařka Armády spásy

14:45 – 14:55 prostor pro podněty, zkušenosti, závěrečné dotazy

14:55 – 15:00 Závěrečné slovo – národní velitel AS pplk. Frank Gjeruldsen

Přihlásit se můžete zde

Ke stažení:

Záznamy přednášek:


6. národní konference Armády spásy – Spirituální rozměr péče v pomáhajících profesích

29. 5. 2019, Praha – Emauzský klášter (Vyšehradská 49/320, Praha 2)

Program konference:

8:30 – 9:00 Registrace
Moderátor konference: Antonín Plachý, vedoucí oddělení rozvoje a kvality Armády spásy

9:00 – 09:30 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
Mgr. Jan Vrbický – vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV

9:30 – 10:10 „Co s Bohem ve věznici?“ – Mgr. Aleš Jaluška
Výpověď faráře Církve československé husitské, vězeňského kaplana s dlouholetými zkušenostmi s prací ve Valdické věznici.

10:10 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:10 „Hle vidím na hoře město ležící.“ – Mons. Josef Suchár
Římskokatolický kněz, zakladatel sdružení Neratov, bývalý dlouhodobý pracovník diecéze Charity Hradec Králové.

11:10 – 11:20
Mgr. Milena Johnová – krátký příspěvek radní a zastupitelky Hlavního města Prahy.

11:20 – 12:00 „Sedm lidských ctností v praxi“- Žaneta Klečková
Zdravotní a dětská sestra v hospici Ondrášek.

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 13:50 “ Spiritualita a sociální práce.“ – major Paolo Longo, Armáda spásy v Itálii
Každá lidská bytost má svou duchovní rovinu. Lidé mají své touhy a očekávání, které lze naplnit, pouze pokud je jejich duchovní rozměr brán vážně.

13:50 – 14:40 „Spirituální rozměr v bojové misi.“ – nadpor. Petr Kotásek
Příslušník Armády České republiky s bohatými zkušenostmi ze zahraničních misí.

14:40 – 15:00
Major Přemysl Kramerius, národní ředitel pro administrativu a komunikaci pro ČR a SK, Armáda spásy.

15:00 – 15:10
Slovo na závěr – major Henk van Hattem, Armáda spásy.

Ke stažení:


5. národní konference na téma O lidech bez domova

Tématem konference bylo:

30. 5. 2018 od 8:30 – 16:00 Bezdomovectví v kontextu specifických služeb pro mladé lidi.
a
31. 5. 2018 od 8:30 – 16:00 Bezdomovectví v kontextu vývojové psychologie.

Ke stažení:

Fotogalerie


4. národní konference na téma Etika v sociálních službách

pozvanka_narodni_konference_final_06

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ


3. národní konference na téma Budoucnost lidí bez domova

V květnu 2016 jsme v brněnském kulturním centru Semilasso uspořádali již třetí národní odbornou konferenci Armády spásy. Pro letošní rok jsme zvolili téma Budoucnost lidí bez domova. 

Konference se uskutečnilo bezmála 200 osob, z nichž 65% byli lidé mimo Armádu spásy. Většinou se jednalo o zástupce neziskových organizací, početnou skupinou byli ale také úředníci měst, kteří se právě sociální oblasti věnují. „Cílem konference bylo ujasnit si, co má být budoucností lidí bez domova a co pro, řekněme lepší budoucnost těchto lidí, jednotliví spoluhráči (tím myslím úředníky obcí, poskytovatele sociálních služeb, veřejnost, média i samotné aktéry bezdomovectví) mohou a mají udělat,“ říká Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Řečníci a témata:

 • Úvodní slovo / Jan F. Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v ČR
 • Ukončování bezdomovectví v Brně / Martin Freund – uvolněný zastupitel pro oblast sociální, předseda Komise sociální a zdravotní a předseda Výboru pro národnostní menšiny
 • Pohled na průzkum v azylových domech Armády spásy – prostor pro hledání alternativních služeb, které by více vyhovovaly možnostem uživatelůMgr. Petr Oroszy – manažer pro rozvoj lidských zdrojů, Armáda spásy (zpráva k dotazníkovému šetření, z níž prezentace čerpala, ke stažení v pdf)
 • Připravované úpravy zákona o sociálních službách a sociální bydlení / Mgr. Veronika Burešová – Oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí (prezentace ke stažení v pdf)
 • Působení Charity Ostrava v oblasti pomoci lidem bez přístřeší – minulost, přítomnost a budoucnostPhDr. Marie Monsportová – vedoucí útvaru služeb sociální péče, Charita Ostrava (prezentace ke stažení v pdf)
 • Pomoc člověka člověku / Barbara Sadowska – organizace Barka, Polsko
 • Chudoba, sociální vyloučení a lidé bez domova / PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. – Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • Restart@Siemens – program pomoci lidem bez domova, zkušenosti po prvním roce fungováníMgr. Mariana Kellerová, MBA – manažerka společenské odpovědnosti, Siemens Česká republika (prezentace ke stažení v pdf)
 • Příběh muže a jeho života na ulici s následným pokusem o znovuzačlenění do běžného životaTomáš Vystavěl – bývalý klient Armády spásy, dnes pracovník v sociálních službách v domově pro seniory, Praha
 • Celostní sociální práce a závěrečné shrnutí / Bc. Pavel Kosorin – ředitel Centra sociálních služeb Staňkova, Brno, Armáda spásy

Z úvodního slova Jana F. Krupy,  národního ředitele sociálních služeb Armády spásy v ČR:

„Když jsme asi před půl rokem začali dávat dohromady program tohoto našeho setkání, diskutovali jsme mimo jiné o výstupech z výzkumu, s jehož klíčovými výsledky vás za chvíli seznámí můj kolega. V rozhovorech se objevilo i téma, jaká je vlastně budoucnost lidí bez domova. A jaká by mohla či měla být?

Určitě se shodneme, že budoucnost má být domov. Domov, to je místo, kde se člověk nemusí bát. Nikoho a ničeho. Mimo jiné nemusí se bát, že o ten domov přijde. Nemusí se bát svého okolí. A nemusí se bát sám sebe, svého selhání.

Umíme nastavovat registrované sociální služby – i dnes uslyšíme několik příspěvků na toto téma. Ať už je předloží k přemýšlení kolega z Ministerstva práce a sociálních věcí či kolegyně z Charity Ostrava.

Umíme s přispěním lidí, kteří se nebojí nových přístupů, najít lidem bez domova byty, zajistit sofistikovanou střechu nad hlavou – ne přechodně, ale na stálo. A pokud to neumíme, určitě se to naučíme.

Umíme lidem v takových bytech zajistit i adekvátní podporu – sociálního pracovníka, pedagoga pro problémy s dětmi, psychologa, právní poradenství a kdo ví, co ještě. A myslím, že vím, o čem mluvím, v Armádě spásy pracují moji kolegové s lidmi v cca 200 bytech.

Ale umíme tyto lidi skutečně přijmout?

A umíme zajistit, aby byli přijati i svými sousedy, kolegy v práci, lidmi v tramvaji, v nádražní hale, před hypermarketem, nebo třeba v čekárně u lékaře?

„Domov není místo, kde bydlíš, ale kde ti rozumějí,“ napsal kdysi jeden německý básník.

Když přemýšlíme o budoucnosti lidí bez domova, musíme podle mého názoru velmi přemýšlet i o dalších souvislostech. Protože termín „mít domov“, ať už tomu každý rozumí, jak chce či může, je pro každého člověka ve finále stejný – mít místo, kde se člověk nebude muset bát. Nikoho a ničeho. Nebude se bát, že o domov přijde. Nebude se bát svého okolí, lidí kolem sebe. A nebude se muset bát ani sám sebe.

Přeji nám všem příjemně a podnětně strávený čas na dnešní konferenci.

A také nám přeji sílu a vytrvalost v hledání možností, jak lidi bez domova přijímat a jak jim skutečně a reálně pomáhat.“


2. národní konference na téma Ženy bez domova

V květnu 2015 proběhla v Městské knihovně v Praze 2. národní konference Armády spásy na téma Ženy bez domova. Zazněla velmi zajímavá témata:

 • Ženy bez domova a zdraví,  analýza příčin a následků na základě anonymního dotazníkového šetření – Mgr. Aleš Antonín Kuběna – prezentace ke stažení
 • Sociální bydlení (dostupné), příjmy žen bez domova – Vladimír Špidla, šéfporadce premiéra ČR
 • Prevence bezdomovectví – sociální bydlení – Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy – prezentace ke stažení
 • Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny ženského bezdomovectvíMUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice – prezentace ke stažení
 • O zahraniční praxi pohovořil Peter Latham – Saha UK, a také Tjalling Vonk z Armády spásy v Holandsku – prezentace ke stažení VB, prezentace ke stažení NL

Ženy a matky s dětmi v azylových domech Armády spásy

Armáda spásy v rámci svých sociálních služeb poskytuje přístřeší i poradenství u žen, které se ocitly bez střechy nad hlavou nebo kterým ztráta bydlení hrozí. Provozuje zároveň i azylové domy pro matky s dětmi. Ten v Havířově v roce 2015 oslavil 20 let.

1150 matek a 1870 dětí prošlo azylovým domem pro matky s dětmi v Havířově za 20 let. Za tu dobu se změnila charakteristika klientek a také služba azylového domu se přizpůsobila těmto potřebám. Stále však platí, že zde maminky v krizi najdou útočiště, všestrannou podporu na cestě k osamostatnění a děti chvíle radosti a naději na nový začátek.

Jednou z nich byla paní Ivana. Bydlela s přítelem a dětmi v nedalekém městě blízko Havířova. Krize nastala, když byl přítel odveden do výkonu trestu a ona se dostala do finanční tísně a vznikl dluh na bytě. Majitelé ji vystěhovali během několika hodin. Požádala o pomoc krizové centrum, které ji nasměrovalo do Domu pro matky s dětmi v Havířově. Byla psychicky na dně, zoufalá z toho co bude dál. Bála se toho, co ji zde čeká. Byla však překvapená vstřícností, profesionalitou a milým přijetím personálu. Postupně po rozhovorech s pracovníky začala přemýšlet o budoucnosti více optimisticky.

Podporu nalezla paní Ivana i v církvi Armády spásy, kam začala docházet a dnes je její členkou. Bydlí v terénním bytě a těší se, že v létě dojde k přepsání smlouvy na její jméno. „Když se zpětně zamýšlím, můžu s klidným svědomím říct, že den, kdy jsem byla přijata do azylového domu, byl jeden z mých nejšťastnějších dnů v životě. Nejenom, že jsme s dětmi získali střechu nad hlavou a pocit bezpečí, ale i nový pohled na svět a lidi bez domova, kterým se dnes sama snažím pomáhat. Chci poděkovat týmu pracovníků azylového domu za pomoc lidem, kterou poskytují všem bez rozdílu,“ hodnotí paní Ivana.

Vývoj práce s klientkami

Za 20 let činnosti se služba posunula od počátečního opečovávání k podpoře k samostatnosti. Například místo centrální kuchyně, která poskytovala pravidelnou stravu, se postupně vybudovaly kuchyňky pro samostatné vaření. Sociální práce se profesionalizovala, rozvíjela se efektivní spolupráce s dalšími subjekty. Celá naše podpora je založena na co největší možnosti osamostatnění: ať jde o hledání zaměstnání, vyřizování na úřadech, péči o domácnost, výchovu dětí a samostatné bydlení. Právě dostupné bydlení však je v současné době největším problémem,“ upřesňuje ředitelka Domu pro matky s dětmi Mgr. Blanka Wlosoková.

Jak se změnily klientky

Také charakteristika klientek se pochopitelně za tu dobu změnila. Dříve přicházely s více dětmi, řešily rozvody, co se týká vzdělání, převažovalo střední odborné. Dnes mají častěji jen jedno dítě, vzdělání základní a naprosto klesl podíl žen žijících v manželství. Stále více se projevuje rozpad rodiny jako fatální předpoklad vzniku sociálně náročných situací. Často jde o ženy, které neměly vzor ani podporu ve své původní rodině, nezvládají nároky doby, nemají sociální návyky, padají do finančních pastí a jsou zadlužené natolik, že nejsou schopné dlouhodobě udržet byt.

Výzkum Armády spásy

Tyto zkušenosti potvrzuje i první statistický výzkum mezi ženami bez domova, který provedla Armáda spásy v loňském roce. Oblastní ředitel Armády spásy Bc. Tomáš Surovka uvádí: Z výzkumu vyplývají dvě hlavní příčiny ztráty bydlení a to jsou důvody finanční a partnerské. Celkem 57% respondentek uvedlo jako důvod ztráty domova neschopnost hradit náklady spojené s bydlením, což nás vede k závěru, že systémového zajištění dostupného sociálního bydlení pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce je naprosto klíčové a zásadní pro řešení problematiky bezdomovectví žen. Nejvíce rizikovou skupinou pro ztrátu bydlení jsou ženy s vyšším počtem dětí a s nižším vzděláním. Další hlavní příčinou byly problémy partnerské, které označilo celkem 26% respondentek (rozchod, rozvod, násilí atd.). Čistě partnerské násilí uvádí celkem 19% žen.“

Prohlédněte si fotogalerii z 2. národní konference na téma Ženy bez domova