Centrum sociálních služeb Staňkova – Brno

Centrum sociálních služeb Staňkova - Brno

Centrum sociálních služeb Staňkova zastřešuje služby Prevence bezdomovectví a tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Více o nás v reportáži ČT – ZDE
Reportáž s příběhem pana Romana – ZDE

 

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Staňkova
Staňkova 4
60200 Brno

Ředitelka
Mgr. Ivana Kudělová
M: +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce Prevence bezdomovectví (zástup za MD)
Mgr. Lucie Buriánková
M: +420 773 770 252
E: lucie.buriankova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce pro Nízkoprahová centra pro děti a mládež
NZDM Dživipen: 773 770 238
NZDM Jonáš : 773770235
NZDM Lavina 773 770 232

Další kontakty najdete u jednotlivých služeb.


O našich službáchNaše organizace je prostřednictvím služeb Terénní programy – Prevence bezdomovectví a Nízkoprahových center pro děti a mládež zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Zpět na pobočku Brno