Centrum sociálních služeb Staňkova – Brno

Centrum sociálních služeb Staňkova - Brno

Centrum sociálních služeb Staňkova zastřešuje služby Prevence bezdomovectví a tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Více o nás v reportáži ČT – ZDE
Reportáž s příběhem pana Romana – ZDE

 

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Staňkova
Staňkova 4
60200 Brno

Ředitelka
Mgr. Ivana Kudělová
M: +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce Prevence bezdomovectví
Mgr. Lucie Buriánková
M: +420 773 770 252
E: lucie.buriankova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce pro Nízkoprahová centra pro děti a mládež
Ing. Mgr. Jana Wildová
M: +420 773 770 232
E: jana.wildova@armadaspasy.cz

Nízkoprahová centra pro děti a mládež
NCDM Dživipen: 773 770 238
NCDM Jonáš: 773770235
NCDM Lavina: 773 770 231

Další kontakty najdete u jednotlivých služeb.


O našich službáchNaše organizace je prostřednictvím služeb Terénní programy – Prevence bezdomovectví a Nízkoprahových center pro děti a mládež zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.


Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.

Zpět na pobočku Brno