Centrum sociálních služeb Jirkov

Centrum sociálních služeb Jirkov

Centrum sociálních služeb Jirkov poskytuje tyto služby:

  • Azylový dům pro matky s dětmi
  • Azylový dům pro muže a ženy,
  • Noclehárna pro muže a ženy,
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána,
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán.

V Jirkově působíme od 1.1.2014. Úzce spolupracujeme s městem Jirkov a Chomutov, i ostatními institucemi, které se mohou podílet na vyřešení nepříznivé situace klienta (probační a mediační služba, úřad práce, školy a školská zařízení, PČR, a ostatní neziskové organizace).

Podporují nás: Město Jirkov, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraje.

Sociálně aktivizační služba Jonatán je v letech 2017 – 2020 financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“.

 

Azylový dům pro matky s dětmi:
vedoucí přímé práce:
Barbora Chrpová, DiS., 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
vedoucí přímé práce:
Barbora Chrpová, DiS., 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
vedoucí přímé práce:
Barbora Chrpová, DiS., 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

 

Noclehárna pro muže a ženy
vedoucí přímé práce:
Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, michaela_skopova@armadaspasy.cz

 

Azylový dům pro muže a ženy
vedoucí přímé práce:
Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, michaela_skopova@armadaspasy.cz

 

Ředitelka Centra sociálních služeb v Jirkově:
Zuzana Horčíková DiS., 773 770 285, zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

 

Účetní:
Dagmar Kočová
, 773 770 478, dagmar.kocova@armadaspasy.cz
Hana Hejduková, 773 770 225, hana_hejdukova@armadaspasy.cz

 

Ke stažení:

 

 

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE