Seznamy zařízení a služeb dle kategorií

Adiktologické služby
Azylové domy
Domovy se zvláštním režimem
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Prevence bezdomovectví
Sbory
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociální rehabilitace
Terénní programy

 

 

 

 

Adiktologické služby – služba následné péče

Azylové domy

Domovy se zvláštním režimem

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Noclehárny

Odborné sociální poradenství

Prevence bezdomovectví

Sbory

  • Sbor a komunitní centrum Brno, Staňkova 6, Brno
  • Sbor a komunitní centrum Havířov, J. Seiferta 8, Havířov
  • Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary, Jugoslávská 16m Karlovy Vary
  • Sbor a komunitní centrum Krnov, Opavská 26, Krnov
  • Sbor a komunitní centrum Opava, Rybářská 484/86, Opava
  • Sbor a komunitní centrum Ostrava-Poruba, M. Majerové 1733/6, Ostrava
  • Sbor a komunitní centrum Praha, Lidická 18a, Praha
  • Sbor a komunitní centrum Přerov, 9. května 107, Přerov
  • Sbor a komunitní centrum Šumperk, M. R. Štefánika 1, Šumperk

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory


Sociální rehabilitace


Terénní programy